Språkkurs 2020

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Prosjekt størrelse
99 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
47
Russian
30
Norwegian
13
Young
25(Norwegian and Russian)

­­

Sommerkurs i russisk og norsk språk for voksne i Bergensregionen. Kurset er intensivt over 10 dager med 5-7 språkleksjoner hver dag, kombinert med utflukter og sosiale aktiviteter hvor deltakerne er i interaksjon med hverandre. Kursets målsetting er å styrke og utvikle det mellommenneskelig samarbeidet i Barentsregionen, gjennom språk og kulturutveksling.