Taibola Think Tank – Seminar on prospects of creation and arrangement of Taibola-Norge art residence in Vardø

Applicant
Taibola Norge
Finnmark
Partner
Taibola festival
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
98 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
29
Russian
10
Norwegian
13
Young
18(Norwegian and Russian)

­­

A seminar with potential participants and managers of the future art residence at Taibola House in Vardø.

­­

The aim of the seminar is to define the concept and the program of management and development of Taibola art residence in Finnmark, and using this as a insitament for further development of the Norwegian - Russian relations. Det skal gjennomføres et strategisk seminar i Vardø med bred deltakelse. Deltakerne skal arbeide frem en strategi ytterligere aktivitet fra Taibola kan åpne Vardø for andre norsk-russiske aktiviteter knyttet til kultur, kulturnæring, osv. Sentralt i dette arbeidet står spørsmålet hvordan "Taibolahuset" i Vardø kan utnyttes i denne forbindelse. Taibolahuset er et verneverdig hus, som Taibola har opsjon på å erverve.