Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø 2020

Applicant
Yukigassen Norway
Finnmark
Partner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
199 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Russian
32
Norwegian
18
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

Yukigassen skal arrangeres i Vardø vinteren 2020. For å bli bedre på å arrangere Yukigassen, videreutvikle og styrke arrangementet, skal samarbeidsprosjektet legge til rette for utveksling av lag, dommere og administrativt personell under Yukigassen i Vardø. Vi satser på rekruttering av unge og vil spesielt legge til rette for felles norsk-russiske ungdomsaktiviteter under arrangementene. Dette aspektet vil vi videreutvikle i år, sa med tanke på skolebarn. Samarbeidsprosjektet vil også tilrettelegge for en snøskulptur workshop med instruktører fra Russland og hobby-artister fra Vardø i forkant av Yukigassen i Vardø. Hensikten er å skape en med estetisk og attraktiv turnering.