Russian-Norwegian Latin Dance Festival IV

Applicant
Tromsø Salsaklubb
Troms
Partner
Dance platform
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
177 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
132
Russian
12
Norwegian
120
Young
112(Norwegian and Russian)

­­

Tromsø Salsa klubb og danseklubben "Dance platform" i Arkhangelsk ønsker å gjennomføre den fjerde russisk-norsk dansefestivalen vår 2020/vår 2021. Festivalen vil bestå av to deler. Del 1 planlegges å gjennomføres i Murmansk og Tromsø ila våren 2020. Del 2 planlegges å gjennomføres i Murmansk og Arkhangelsk ila vår 2021. Festivalen skal rekruttere deltakere fra andre danseklubbene i Nord- Norge, bl.a. danseklubbene i Kirkenes og Harstad; og fra Petrozavodsk i Nord Russland. Festivalen vil omfatte ulike dansekurs og workshops bl.a. innenfor West Coast Swing, salsa, og andre latinamerikanske dansestiler. Det planlegges også tilbud workshops/masterclass innenfor dance hall og regaetton. I tillegg planlegges det gjennomføring av konkurranser, det skal lages koreografier for fremføring på konserter på alle steder. Det legges opptil at alle deltakere på tvers av landegrenser blir godt kjent med hverandre, lærer nye dansestiler, utveksler kulturer og tradisjoner, og ikke minst etablerer god og trygg kontakt med hverandre. I denne omganen søkes det om støtte til å gjennomføre del 1 av festivalen.