Ambassador in Barentssport Cooperation

Applicant
Barents Sportskomité
Nordland
Partner
Barents Sports Committee Russia
Murmansk
Prosjekt størrelse
68 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
20
Russian
5
Norwegian
5
Young
8(Norwegian and Russian)

Navnet på tiltaket er ABC som betyr Ambassador Barentssport Cooperation. Dette er en "camp" for ungdom fra Russland, Norge, Sverige og Finland. Ungdommene skal lære om Barentssamarbeidet og senere være ambassadører for samarbeidet i sine respektive land samt ha en sentral rolle i gjennomføringen av Barents Summer Games 2019 i Murmansk. Vi ønsker å knytte nær kontakt med Barentssekretariatet i gjennomføringen.

­­