Eco-enlightenment of youth

Applicant
Natur og Ungdom
Troms
Partner
OOO Kompot
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
134 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
210
Russian
173
Norwegian
20
Young
168(Norwegian and Russian)

­­

Natur og Ungdom driver gjensidig erfaringsutveksling med ungdommer i russiske miljøbevegelse. I år deltar de på hverandres sommerleire og flere større arrangementer.

­­

Natur og Ungdom har samarbeidet med partnere i Russland i tyve år. Nå har de tre organisasjonene et samarbeid om en rekke aktiviteter, dette prosjektet innebærer fire av dem. Partene har forberedt prosjektet både gjennom et fysisk strategimøte i Murmansk sist november og digitalt over Skype og e-post.