Scout Friendship camp summer 2019

Applicant
Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Nordland
Partner
The Nenets Okrug Scout Association
Nenets
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
110
Russian
35
Norwegian
45
Young
60(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med prosjektet er å bygge videre på og utveksle speidererfaringer, og å utvikle vennskap under Brønnøy-Nenets vennskapsleir i Brønnøysund, via home hospitality hvor speiderne bor hjemme hos lokale familier før og etter leiren. Totalt vil det være 80 deltakere Norge og Russland 45 fra Brønnøy KFUK-KFUM speidere og 35 fra The Nenets Okruk Scout Association

­­

Vennskapsleiren med internasjonale deltakere vil bli avholdt i Velfjorden 1-10 august 2019. Programmet vil inneholde tradisjonelle aktiviteter sånn som leirbygging, bygging av bord slå opp telt, bygge grue og annet som trenges for å ha en leir. Siden dette er en internasjonal leir i lite format skal hvert land lage programmet for en dag i løpet av leiren. Det vil også bli arrangert en haik med 2 overnattinger. Å gå på haik vil si at de skal ut i naturen enten med kano eller ut å gå i naturen uten annet enn en presenning til å sove under og med det som er nødvendig av mat for turen. Der vil under leiren være et marked som er åpent for alle innbyggerne i området. Da har speiderne muligheten til å markedsføre seg for lokalbefolkningen ved å vise fram aktiviteter som speiderne driver med. Markedet er også en plass for innsamling av midler til et humanitært formål og all inntekt går til det formælet som blir valgt.