Russland til Márkomeannu

Applicant
Markomeannu
Troms
Partner
Samisk senter i Lujávri
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30
Russian
16
Norwegian
13
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

Márkomeannu skal være en festival for hele Sápmi. I 2011 kunne Márkomeannu for første gang presentere innslag fra russisk side av Sápmi på festivalprogrammet. Márkomeannu ønsker å gjøre russisk side Sápmi til en naturlig del av festivalen i fremtiden og er nå godt på vei.

­­

I løpet av de seneste årene har både Márkomeannu og Várdobáiki samisk senter fått et svært godt samarbeid med russisk side av Sápmi, spesielt med det samiske kultursenteret i Lujávri i Murmansk-regionen. Både Márkomeannu og Várdobáiki samisk senter har flere ganger besøkt Lujávri. I løpet av årene med samarbeid har nettverket mellom markasamer og russiske samer fra Lujávri blitt svært godt, og personlige vennskap har oppstått. Dette er en veldig god forutsetning for fremtidige samarbeid og viser verdien og resultatet av gjentatte møter og besøk.