Kildin- og markasamisk språkutveksling gjennom musikk

Applicant
Várdobáiki samisk senter
Troms
Partner
Samisk senter i Lovozero
Murmansk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
36
Russian
16
Norwegian
20
Young
4(Norwegian and Russian)

­­

Sanggruppen Várdobiegga og sanggruppe i Lujávri/Lovozero ønsker utveksling av kommunikasjon på kildinsamisk og nordsamisk.

­­

Gjennom prosjektet skal begge språkene synliggjøres og høres. Markesamer lærer å presentere seg og fortelle litt om seg selv på kildinsamisk språk og gjennom felles sangtekster. Kildinsamer lærer å presentere seg og fortelle litt om seg selv på nordsamisk/markasamisk og gjennom felles sangtekster. I løpet av prosjektet gjennomføres 1- 2 felles konserter på ca. 1 time hver gang der kildinsamisk og nordsamisk/markasamisk praktiseres og høres.