75 års frigjøringsmarkering høsten 2019

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Petchenga kommune
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
2286
Russian
80
Norwegian
2200
Young
1232(Norwegian and Russian)

­­

Sør-Varanger kommune er vertskap for 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 2019. Det blir en rekke markeringer gjennom året. Hovedtyngden av arrangementene vil gå fra 23.-26. oktober i Kirkenes.

­­

Høsten 1944 ble Sør-Varanger og Øst-Finnmark frigjort av den Rød Arme. Dette har blitt behørig markert hvert femte år. Vi som bor i dette grenseområdet er stolt over vår historie. Men vår historie om krigen og frigjøringen er dessverre lite kjent nasjonalt. Jubileumsmarkeringene er en god mulighet til å rette fokus på kampene som pågikk i nord og hvilke lidelser soldater og lokalbefolkningen måtte gå gjennom. Ikke minst er dette en viktig begivenhet for å komme sammen og minnes de falne. Dessverre er det ikke mange tidsvitner igjen fra frigjøringen. Markeringen i 2019 blir derfor kanskje siste gang vi får møte og høre historier fra de som opplevde krigen i vår kommune.