Norsk-Russisk Friluftsskole

Applicant
Polarsirkelen friluftsråd
Nordland
Partner
Karelske republikanske sentrum for friluftsarbeid med barn og ungdom
Karelia
Prosjekt størrelse
70 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
33
Russian
9
Norwegian
24
Young
27(Norwegian and Russian)

­­

Polarsirkelen Friluftsråd og Karelske Republikanske sentrum for friluftsarbeid, har nå møttes to ganger, de har besøkt oss og vi har vært der. Vi ser at det har utviklet seg et bånd mellom de Russiske og de Norske deltakerne. Dette ønsker vi å beholde. Vi ser at de lærer utrolig mye av hverandre og de bruker mye kroppsspråk og felles aktiviteter.

­­

I år har vi valgt å be de til en gammel gård som ligger i en nasjonalpark, dette medfører dypere innføring i norsk kultur og historie. I uke 31 i år vil vi være vertskap for de Russiske deltakerne og vi vil også ta de med på en rundtur på Mo.