Seiersmarsjen 2019

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Petchenga kommune
Murmansk
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
40
Russian
20
Norwegian
20
Young
34(Norwegian and Russian)

­­

Dette er et samarbeid mellom Petsjenga og Sør-Varanger kommune hvor vi skal følge opp arbeidet fra 2014 - Seiersmarsjen - med en ny marsj i 2019.

­­

I 2014 gikk 30 ungdommer og 10 voksne til fots fra Petsjenga til Jarfjord i "fotsporene" etter den Røde Arme. I år er planen å ta "reisen" langs hovedveien fra Petsjenga til Storskog, videre til Kirkenes og ende opp i Neiden. Vi vil plukke ut 15 ungdommer fra russisk og norsk side som sammen med ledere skal gjennomføre denne turen. Hovedmålet er kunnskapsforståelse om hva som skjedde i grenseområdene i forbindelse med krigen, samt å knytte nye bånd mellom ungdom på begge sider av den norsk-russiske grensa.