Arctic Arts Summit

Applicant
Festspillene i Nord-Norge
Troms
Partner
Anton Shamshin
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato
июня 2017

Number of participants in the project

Project total
300

­­

Arctic Arts Summit 2017 er verdens første arktiske kulturpolitiske toppmøte og kulturkonferanse med deltakelse fra alle de åtte arktiske landene. Konferansen vil være en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv, en utstillings- og nettverksarena for nordlig kultur i et internasjonalt marked og en utenrikspolitisk møtearena for ny debatt om nordområdeutviklingen. Prosjektets hovedmål er å styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet, og bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis. AAS skal styrke Nord-Norges lederposisjon innen arktisk samarbeid. Konferansen vil foregå i Harstad i forkant av Festspillene i Nord-Norge, 21. - 22.juni.