100 samiske portretter

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Arctic TV
Murmansk
Prosjekt størrelse
90 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato
декабря 2016

Number of participants in the project

Project total
102

­­

100 samiske portretter er et stort dokumentar- ogfotoprosjekt som er knyttet til Tråante 2017, 100 årsjubileet for samefolkets dag 6 februar 2017. Prosjektet går ut på å portrettere 100 Samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland, for deretter å formidle portrettene og historiene gjennom utstillinger, bokutgivelse, blogg, digital storytelling/billedspill og foredrag.­­