Knowledge for the future

Applicant
Nordområdesenteret Bodø
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
116 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato
января 2017

Number of participants in the project

Project total
40
Young
40(Norwegian and Russian)

­­

Seminaret skal legge grunnlag for videre og ytterligere samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge og Nordvest-Russland, samt gi innblikk i hvilken kunnskap som er etterspurt for å forberede og øke norsk-russisk næringssamarbeid. Seminaret vil også bidra til kobling mellom relevante næringsliv og akademia.­­