Barents Library 2.0

Applicant
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Scientific Library
Murmansk
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
85
Russian
35
Norwegian
50

­­

Finnmark fylkesbibliotek, Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek og Murmansk regionale barne- og ungdomsbibliotek skal i samarbeid arrangere bibliotekkonferansen Barents Library 2.0 med påfølgende workshop i uke 11 2019. Konferansen er et interregionalt bibliotekprosjekt for ny kompetanse og springer ut av «Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune 2017- 2019». Barnets Library 2.0 er inspirert av tidligere Barents Library Conference og kommer som et resultat av en rivende utvikling på bibliotekfronten. Prosjektet skal resultere i en konferanse med deltakere fra hele Finnmark og Murmansk. Videre skal barne- og ungdomsbibliotekarene ha en workshop hvor målet er å utvikle et felles prosjekt for bibliotektjenester til barn.