Stumme bilder, levende musikk: Barents Stumfilm 2018

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Troms
Partner
Northern Character Film and TV festival
Murmansk
Prosjekt størrelse
1 000 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Barentskult

­­

I dette prosjektet skaper Tromsø internasjonale filmfestival en unik arena for profesjonelle musikere fra Barents-regionen gjennom flere tiltak som alle dreier seg om å lage og fremføre musikk til stumfilm. Det begynner på TIFF i januar 2018, når vi inviterer profesjonelle musikere fra Nordnorge og Nordvest Russland til å lage musikk til en stumfilm. Det nykomponerte verket får urpremiere under festivalen. Denne produksjonen sendes da på turné i Barentsregionen våren 2018. I september 2018 arrangerer TIFF Stumfilmdager i Tromsø, en egen festival for stumfilm med levende musikk, der vår egen Barentsproduksjon får en sentral plass.

Number of participants in the project

Project total
20
Russian
4
Norwegian
12