Riddu bestillingskonsert 2018

Applicant
Riddu Riddu Festivála
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Barentskult

­­

Riddu Riđđu festiválas overordnede målsetning knyttet til kunstneriske ambisjoner og profil er å ta posisjon som verdens fremste og viktigste urfolksscene. For å oppnå dette ønsker vi blant annet å invitere til årlige crossboarder bestillingsverk/konserter på tvers av kunstnerisk sjanger, landegrenser, moderne og tradisjonell urfolksuttrykk. I 2018 er være med Jarsem Galkin, ISÁK, Amoc og Anna Katri Helander. Bestillingskonserten vil gjennomføres på Riddu Lávdi, som er festivalens hovedscene.

Number of participants in the project

Project total
6
Russian
1
Norwegian
4