Joik-leud prosjekt

Applicant
Juoigiid Searvi
Finnmark
Partner
Domna Homjuk
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
12

­­

Juoigiid Searvi (joikeforeningen) skal i samarbeid med sin russiske partner Domna Homjuk øve inn felles fremføringer med både joik og leud, som skal framføres under to konserter i Murmansk i august.  Etter dette vil partnerne gjennomføre en joik-leud-turne i Murmansk og Arkhangelsk fylke.  

Gjennom prosjektet vil de samiske joikerne fra nordisk side lære den unike stemmeteknikken som brukes ved fremføring av østsamisk leud. De vil få innblikk i den lyriske delen av leud, se hvordan den brukes i dag og få kjennskap til hvilke utfordringer sangtradisjonen står overfor. Partnerne skal diskutere hvordan de sammen kan jobbe for bevare leud i framtiden.  ­­