Gruben barnekor "Wind of change"

Applicant
Gruben barnekor
Nordland
Partner
Petrozavodsk Musikk og Kulturskole
Karelia
Prosjekt størrelse
240 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Young
85(Norwegian and Russian)

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet. Gruben barnekor skal besøke Petrozavodsk Musikk- og korskole. Reisen skal foregå i juni 2016. I Petrozavodsk skal vi synge, spille og ha opptredener sammen.