The future young leaders of the Barents Region

Applicant
Ungdommens fylkesråd Troms Fylke
Troms
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
290 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
49
Young
44(Norwegian and Russian)

 

­­

Prosjektet arbeider mot et mål om at flere unge ledere fra Barentsregionen skal samarbeide sammen, samtidig som at de skal bli mer bevist på sitt samfunnsansvar som leder. Man vil oppmuntre til samarbeid på tross av ulikheter innen kjønn, etnisitet og religion, samtidig som man fokuserer på grensekryssende utdanning og jobbmuligheter. Dette skal man oppnå gjennom å arrangere en rekke workshops for et 20 talls norske og russiske ungdommer. Workshopene er basert på RISE–programmet, utviklet av Tine Larsen. Aktiviteten skal finne sted i Murmansk og Senja.