Videreutvikling av Tribute Contemporary Collective

Applicant
Rune Paulsen
Nordland
Partner
Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
45
Young
45(Norwegian and Russian)

­­

Formålet er å videreutvikle Tribute Contemporary Collective (TCC), basert på tverrkunstnerisk samarbeid, preproduksjoner, konsert og turnevirksomhet i Barentsregionen.