Transborder Cafes 2015

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Friday milk
Murmansk
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
25

­­

Pikene på broen ønsker å arrangere fire Transborder Cafeer (TC) i Barentsregionen. Transborder Cafeene gjennomføres i samarbeid med aktuelle regionale partnere. De legger opp til dialog rundt samfunnsaktuelle tema med stedspesifikke elementer med lokale og regionale deltakere. Målet er å skape interesse hos folk på tvers av grenser. På den måten kan Transborder Cafeene bidra til gode grenseoverskridende møteplasser for folk flest med kunnskapsutveksling i fokus. I løpet av 2015 er planen at det gjennomføres en TC i Kirkenes, en i Nikel, en i Murmansk og en i begynnelse av 2016 i Tromsø.