Nuorat/Youth/ungdom 2015

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
108
Young
100(Norwegian and Russian)

­­

Riddu Riđđu har gjennom flere år arbeidet for å styrke samhandling mellom ungdom fra ulike urfolksgrupper gjennom sine ungdomsprogram. RIDDU NUORAT skjer 7. – 12. juli 2015 og består av tre hoveddeler: kreativitet, politikk og aktivitet.