Felles fagseminar sykehus

Applicant
Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide Kirkenes Sykehus
Finnmark
Partner
Pechenga Hospital and Heath Committee of Murmansk oblast
Murmansk
Prosjekt størrelse
70 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Kirkenes Sykehus og Pechenga Sykehus skal arrangere et felles fagseminar i Kirkenes 1. - 2.oktober 2015. Det blir 15 deltakere fra hvert sykehus, totalt 30 deltakere. Temaene på konferansen handler om medisinsk akuttbehandling, smittevern, kirurgi, radiologi og telemedisin. Målet med konferansen er tilrettelegging for kompetanse- og erfaringsutveksling, nettverksbygging, samt å fremme videre samarbeidsprosjekter innen enkelte av de fagområder som konferansen presenterer.

Number of participants in the project

Project total
30