Energibruk i Russland datautveksling og analyse

Applicant
Høgskolen i Narvik
Nordland
Partner
Teplo Severa
Murmansk
Prosjekt størrelse
175 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8

­­

Høgskolen i Narvik, Noresco AS, GK Norge AS og Teplo Severa har til hensikt å finne, videreutvikle og introdusere et egnet verktøy for automatisk innhenting og bearbeiding av energidata. Hensikten er å skape en forståelse for energibruksmønster og effekten av energitiltak i boliger i Murmansk. Slike data er lite tilgjengelig i dag grunnet manglende bruk av eksisterende teknologi og forståelse av viktigheten av dette i Russland. Dette arbeidet vil også være grunnlag som på sikt vil tilrettelegge til å øke samarbeidet mellom Norsk og Russisk næringsliv innen energisektoren, og kan potensielt resultere i betydelig aktivitet på området.