Barentsturisme - nettverk for utdanning og utvikling av grensekryssende reiseliv

Applicant
Young-Sook Lee
Troms
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
270 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
35
Young
13(Norwegian and Russian)

­­

Prosjektet skal etablere en ekspertgruppe med deltagere fra alle Barentslandene for å lage planer for fremtidig utdanning innen Barentsturisme på universitetsnivå. Gruppen vil også utvikle bærekraftige turismekonsept for nye ruter og stedspresentasjoner med fokus på Barentsregionens grensekryssende kjennetegn: urfolk, pomor-handel og idéutveksling over politiske, religiøse og etniske grenser.