Barents Youth Camp

Applicant
Barents Regional Youth Council
Finnmark
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
36
Young
36(Norwegian and Russian)

­­

Våren 2015 skal ca 40 ungdom fra Norge, Sverige, Finland og Russland delta på en samling i Apatity der de gjennom samtidskunst og gatekunst, musikk og media skal uttrykke sin Barentsidentitet. Målsettingen er at de unge deltagerne skal lære om hverandre gjennom å samarbeide om Barentsidentitet gjennom kreative uttrykksformer.