Barents Art

Applicant
Kultursenteret SISA
Finnmark
Partner
Arctic Art Institute
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
120
Young
60(Norwegian and Russian)

­­

Prosjektet "Barents Art" ønsker å styrke og utvikle norsk - russisk samarbeid innenfor kunst og kulturområdet gjennom gjensidige utvekslinger, med målsetning å skape spennende kunst presentasjoner i uterom, fellesutstillinger og andre sammenhenger for å fremme kunst og håndverk produsert og presentert av norske og russiske kunstnere i nordområdet. Gjennom prosjektet ønsker vi også å styrke muligheter for salg av kunst- og håndtverksprodukter. Prosjektaktiviteter gjennomføres i Murmansk og Alta i perioden november 2015 – juni 2016.