1st international Choral Festival The Northern Choral Assembly

Applicant
Vokal Nord
Troms
Partner
Pomor Philharmonic Society
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
120

­­

Partnerene ønsker å starte et norsk-russisk samarbeidsprosjekt med arrangering av en korfestival i Arkhangelsk med første gangs avvikling september 2015. Hovedmålet er utvikling og styrking av internasjonale kulturelle relasjoner, spesielt innen kormusikk i Barentsregionen.