ICE 2015 - Ice connection engagement

Applicant
Alta kommune
Finnmark
Partner
Exhibition and tourist center "Snow Village", Kirovsk
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
20
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Alta kommune og Snow Village ønsker i samarbeid å utvikle snø‐ og isattraksjoner i tilknytning til Snegoled Isskulpturfestival i Kirovsk januar 2015 og Borealis Vinterfestival i Alta mars 2015, gjennom gjensidig praktisk deltakelse, utveksling av erfaring og kompetanse. Søker vil motivere og engasjere ungdom, frivillige og relevante fagmiljøer til deltakelse og i fellesskap utvikle spennende snø‐ og isprosjekter.