What`s up North?

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
145 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
28
Young
27(Norwegian and Russian)

­­

Den internasjonale ungdomskonferanse «What`s up North?» arrangeres for tredje gang i forbindelse med Riddu Riddu fetsivala 10. ‐ 14. juli i 2013. Konferansen skal gi ungdom med urfolksbakgrunn anledning til å utveksle kulturelle erfaring, kunnskap, engasjement og fellesskapsfølelse omkring det å tilhøre Nordområdet. Samarbeidspartnere er blant annet de samiske ungdomsorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland.