Videreutvikling av nettverksbygging gjennom kulturell utveksling

Applicant
Várdobáiki samisk senter
Nordland
Partner
Kulturhuset i Loparskaya
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
40
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Várdobáiki skal videreføre tidligere nettverksprosjekt. I dette prosjektet vil vi også invitere andre organisasjoner med som deltakere, blant annet ulike kulturhus og samiske kultursentre i Murmanskregionen. Formålet er å bygge nettverk og skape kontakt mellom samer i Nordre Nordland og Sør-Troms og samer i Barentsregionen, rundt Murmansk. I tillegg vil vi invitere andre organisasjoner i regionen til å delta for at de kan få nytte av den erfaringen og det nettverket vi har opparbeidet. Nettverket bygges hovedsaklig gjennom møter mellom mennesker, enkeltpersoner og grupper.