Vennskap på kryss ‐ teater på tvers

Applicant
Samovarongan - foreldregruppa
Finnmark
Partner
Barnas teaterskole
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
160
Young
100(Norwegian and Russian)

­­

Barneteatrene i Murmansk og Kirkenes ønsker å la elevene på de respektive institusjonene møte hverandre, utfordre hverandre på felles arena og spille for hverandres publikum. Med internasjonale oppsetninger og kjent kontekst kommuniserer teateret langt ut over det rent språklige planet. Prosjektet vil gi både barn og voksne viktig erfaring med internasjonalt samarbeid og kommunikasjon, og vil danne grunnlag for et varig samarbeid.