Utvikling av norsk‐russisk næringsvirksomhet i grensesonen

Applicant
Arctic Development AS
Finnmark
Partner
Pechenga Distriktsadministasjon
Murmansk
Prosjekt størrelse
60 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
25

­­

Formålet med prosjektet er å styrke det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Russland, støtte "Tvillingby-konseptet" mellom Pechenga rajon og Sør-Varanger kommune med sikte på å styrke næringsutvikling i grenseområdet, samt støtte ideen om Pechenga havn som spesiell økonomisk sone. Dette forprosjektet skal klarlegge potensialet for investeringer i en økonomisk sone som beskrevet foran.