Utvikling av knutepunkt for internasjonal maritim handel og varedistribusjon i nord

Applicant
Maritimt Forum Nord
Nordland
Partner
Akvaplan‐niva Barents Ltd
Murmansk
Prosjekt størrelse
175 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
6

­­

Økt godstrafikk gjennom Barentshavet og Den nordlige sjørute skaper krav til bedre, mer fleksible og kostnadseffektive logistikkløsninger, hvor tilgangen til moderne havneinfrastruktur for omlasting, lagring og redistribusjon vil være et nøkkelelement. Slike havner vil også representere en plattform for utvikling av internasjonal handel med råvarer, produksjon og foredling på stedet. Gjennom prosjektet vil vi også presentere en analyse av hva som er de faktiske utfordringer og muligheter knyttet til internasjonal maritim transport i nord, og hvilken konkret havneinfrastruktur/lokalisering som er nødvendig for å utnytte summen av eventuelle muligheter som avdekkes i tilknytning til dette.