Utveksling Tromsø ‐ Murmansk

Applicant
Kongsbakken videregående skole
Finnmark
Partner
Gymnas nr 1
Murmansk
Prosjekt størrelse
60 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30
Young
26(Norwegian and Russian)

­­

Kongsbakken videregående skole i Tromsø og Gymnas nummer 1 i Murmansk skal arrangere elevutveksling i løpet av skoleåret 2013‐2014. 13 elever og 2 lærere fra hver skole skal være ved partnerskolen i en skoleuke. Den norske gruppen reiser i løpet av høstsemesteret, mens den russiske gruppen reiser i løpet av vårsemesteret. Målet for prosjektet er å skape interesse for hverandres land og språk, lære om og skape større forståelse for hverandres hverdag, kultur, samfunn og historie, praktisere og lære mer russisk og norsk samt få venner i nabolandet.