Urfolkskonsert i Moskva 2013

Applicant
Senter for nordlige folk
Troms
Partner
Northern World
Karelia
Prosjekt størrelse
80 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Formålet med prosjektet er å arrangere en konsert med urfolksartister fra både Norge og Russland, der målet er å synliggjøre urfolkskultur gjennom musikk og teater i Moskva.