Urfolk og indstriell virksomhet i urfolksområder

Applicant
Working Group of Indigenous Peoples in the Barents region WGIP
Finnmark
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
49 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
43

­­

Seminaret, som er et side‐event til Barents Ministermøte i Tromsø 29. oktober 2013, tar for seg forholdet mellom urfolk og industriaktører i urfolksområder. Vi ønsker å bruke Gallok‐/Kallak‐saken fra Johkamohkki i Sverige som ferskt eksempel, men også trekke inn Guovdageaidnu/Kautokeino og Arctic Gold, Nussir's gruveplaner i Falesnuorri/Kvalsund og internasjonal urfolksrett. Tanken er å utvikle bedre kjøreregler og dialog mellom partene. Dette er et prosjekt WGIP tok opp i sine handlingsprogram i årene 2006 ‐ 2009 og Arran har som utførende part i mange år jobbet med å finansiere og realisere prosjektet.