Skolesamarbeid Monchegorsk ‐ Sortland

Applicant
Strand Skole
Nordland
Partner
Monchegorsk skoleadministrasjon
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
65
Young
39(Norwegian and Russian)

­­

SFormålet med porsjektet er å få til et skolesamarbeid på klassenivå mellom Strand skole og Monchegorsk skole. 7. klasse fra Strand skole, sammen med lærere og foreldre, besøker en klasse i Monchegorsk for å se på det daglige abeidet og delta i russisk klasseundervisning. Slik utveksles informasjon om foreldresamarbeide innen russisk skole. Det arrangeres også kulturaktiviteter i forbindelse med byjubileet i form av idrettsleker, gateshow og diskotek. Det blir også lagt opp en plan for fremtidige møter på sosiale medier mellom de to skolene.