Samarbeidsprosjekt med barnehagelærerutdanningen i Murmansk

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
180 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
9

­­

Formålet med prosjektet er å etablere og utvikle samarbeid mellom barnehagelærerutdanningene ved Murmansk State Humanities University og UIT Norges arktiske universitet, campus Alta. Målet for samarbeidet er utveksling og utvikling av kunnskap om utdanningenes grunnlag og innhold, knyttet til utøvelsen av yrket som barnehagelærer i Norge og Russland, i tillegg til etablering av forskningsnettverk og forskningssamarbeid i barnehagefeltet i de to landene.