Samarbeid mellom duodjiutøvere i Russland og Norge

Applicant
Samisk nærings‐ og utredningssenter
Finnmark
Partner
Nasjonalt kultursenter Lovozero LRKNC
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
35
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

På bakgrunn av interesse fra duodjiutøverne både fra russisk og norsk side, ønsker vi å sette i gang et samarbeidsprosjekt for dem. Utøverne ønsker å bli kjent med hverandre, finne felles prosjekter og samarbeidspartnere til sin bedrift.