Samarbeid med russiske samer 2013

Applicant
Markomeannu
Nordland
Partner
Voaja
Murmansk
Prosjekt størrelse
80 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
17
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Prosjektet skal skape og videreføre et samarbeid mellom markasamer og russiske samer – og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til en naturlig del av den samiske festivalen Márkomeannu hvert år.