Russland til Riddu 2013

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
15

­­

Formålet med prosjektet er å spre kunnskap om urfolk i Russland for et samisk, norsk, nordisk og internasjonalt publikum gjennom å invitere russiske urfolk til Riddu Riđđu Festivála for å presente deres kultur og tradisjoner. Det arrangeres yurtakonserter med Radik Tyulyush.