Røde Kors Ungdom ‐ demokratiutvikling og erfaringsutveksling

Applicant
Nordland Røde Kors
Nordland
Partner
Arkhangelsk Røde Kors
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
6
Young
3(Norwegian and Russian)

­­

Nordland Røde Kors vil invitere 6 representanter fra Arkhangelsk Røde Kors til Bodø i tidsrommet 26. april ‐1. mai 2013 for å delta på Nordland Røde Kors' distriktsårsmøte og 90‐årsjubileum. Målet med besøket er å gi de russiske Røde Kors‐representantene kunnskap om demokratiprosesser og Røde Kors i Nordland, samt gi russiske og norske Røde Korsere mulighet til å utveksle erfaringer med Røde Kors Ungdom i Nordland.