Rein Film i Murmansk

Applicant
Rein Film AS
Finnmark
Partner
Mr Pink
Murmansk
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
14

­­

Rein Film AS, med alle sine fire ansatte, ønsker å besøke potensielle samarbeidspartnere i Murmansk høsten 2013. Rein Film AS deltar på prosjektet «Young Innovative Barents Entrepreneurs» på samlinger i Sverige, Finland og Russland. Prosjektet har inspirert til å forsøke å få til forretningssamarbeid på tvers av landegrensene. For å starte denne prosessen, og for å få erfaring fra samproduksjon over landegrensene har vi i Rein Film skrevet et kortfilmmanus som foregår i Pasvikelva, på grensen mellom Norge og Russland.