Prosjektfordeling store prosjekter

Sist uke fordelte Barentssekretariatets styre  3 904 000 kroner til Barentssamarbeidsprosjekter. Det største prosjektet som fikk tildelt penger var Barents Games som fikk 1,5 million kroner til gjennomføring av Barents Games i Tromsø i april 2014. 

Barentssekretariatet skiller mellom hovedprosjekter og små prosjekter. Hovedprosjektene er de som søker om mer enn 400 000 kroner fra Barentssekretariatet. Da skal prosjektet behandles av Barentssekretariatets styre for endelig tilsagn. Disse prosjektene har søknadsfrist 2 ganger i året: 1. mars og 1. oktober. Prosjekter som søker om mindre enn 400 000 kroner behandles fortløpende og må ikke forholde seg til andre frister enn at de bør søke minst 4 uker før oppstart av prosjektet. 

Barentssekretariatets styre hadde nylig møte og fordelte støtte til hovedprosjektene fra det siste halvåret. Se bevilgningene under: 


 

Barents Voluntary Arrangements Exchange
Prosjektsøker: IntraAct Productions
Prosjektpartnere: Producer Center Arkhangelsk‐Jazz. Arkhangelsk Blues og Vladimir Rezitsky festival
Barentssekretariatets støtte: 350 000

Hovedformålet med VAE prosjektet er å hjelpe Russiske festival og konsertarrangører til å heve sin arrangørkompetanse på musikk og kulturproduksjoner. Dette vil skje ved hjelp av frivillige arbeid, og profesjonell assistanse slik at vi kan utvikle en felles og likeverdig arrangørplattform som medvirker til at artister og band som gjester Russland/Barents oppnår tilfredsstillendearbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet.

 


Barents Mediasphere
Prosjektsøker: Barentssekretariatet/ BarentsObserver
Prosjektpartnere: GTRK Murman, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 359 000

Kolarctic prosjekt som skal bedre samarbeidet mellom journalister i Barentsregionen og gi økt kjennskap til regionen ved å involvere mediahus og tilby media utenfor regionen informasjon om aktuelle tema. Barentssekretariatet ved redaksjonen i BarentsObserver er norsk partner i dette prosjektet. Arktisk senter i Rovaniemi er lead partner i prosjektet. 

 


Kurs om Norge og Russland for norske og russiske journalister
Prosjektsøker: Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge/ Barents Press Norge
Prosjektpartnere: Barents Press Russland, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 595 000

Kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen i regi av Barents Press Norge i samarbeid med Barents Press Russland. Målet er demokratibygging og kvalitativt bedre journalistikk gjennom en grundig innføring i henholdsvis norske og russiske samfunnsforhold. Kursene vil også stimulere medieinteressen for hverandres land og kultur.

 


Barents Games
Prosjektsøker: Barents Sports Committee
Prosjektpartnere: Sportskomiteen i Russland, Finland og Sverige
Barentssekretariatets støtte: 1 500 000

Søknaden gjelder det andre året i en langsiktig satsing på Barents Games. Etter Barents Games i Luleå i sommer, skal Tromsø arrangere Barents Winter Games i april 2014. Alle de fire Barentslandene er med og dette er en satsing i fellesskap mellom landene.

 


Samarbeid mellom norsk og russisk reiseliv
Prosjektsøker: NordNorsk Reiseliv AS (NNR AS)
Prosjektpartnere: Turistkomiteen i Murmansk og Turistkomiteen i Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte: 500 000

Kartlegging av rammebetingelser og potensial for reiselivskompetanseoverføring og videreutvikling av grensekryssende samarbeidsprosesser i turistbransjen, mellom Nord‐Norge og Nordvest Russland, med hovedvekt på Arkhangelsk og Murmansk fylker. Implementering av konkrete tiltak for å fremme utvikling av reiselivet mellom Nord‐Norge og Nordvest Russland.

 


Russisk-Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene 
Prosjektsøker: Intsok
Prosjektpartnere: Murmanshelf, Murmansk 
Barentssekretariatets støtte: 600 000 

Prosjektet skal dokumentere felles teknologiutfordringer som industrien står overfor i nordområdene. Vi skal analysere og presentere den best tilgjengelige teknologien, metoder og erfaringer i dag. Det skal analyseres og beskrive teknologigapet og konkretisere fremtidig behov for nye forbedrede løsninger. Til sist så skal prosjektet fremme sterkere industrikoblinger mellom Norge og Russland.