Oljevernberedskap – markedsmuligheter i Nord‐Vest Russland

Applicant
Pro Barents AS
Finnmark
Partner
Murmanshelf
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
20

­­

Pro Barents, Murmanshelf og LoVe Petro planlegger å organisere to seminarer med besøk av produsenter av oljevernutstyr for bedrifter fra Norge og Russland. Målet med seminarer og reiser er informasjonsutveksling, erfaringsoverføring, diskusjon av konkrete muligheter for samarbeid om etablering av at oljevernberedskapssenter og organisering av produksjon av utstyr i Murmansk.