Norsk-russisk rekesamarbeid innen fangst, foredling og salg

Applicant
Norway Prawns AS
Troms
Partner
Murman‐F
Murmansk
Prosjekt størrelse
167 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
22

­­

Hovedmålsettingen for prosjektet å gjennomføre et felles samarbeidsprosjekt mellom Stella Polaris AS, Norway Prawns AS og Murman‐F, der man gjennom kompetanseutveksling vil bidra til en optimalisering av rekefangst og fangstutbytte for Murman‐F, vurdere tiltak som kan muliggjøre et felles samarbeid med tanke på landbasert produksjon av reker samt vurdere eventuelt samarbeid knyttet til salg av pillede reker i det russiske ferdigvaremarkedet basert på gjennomføring av en konkurrent‐/markedskartlegging. Det er også av betydning at det skal utvikles en ny interesse for rekefisket på russisk side, som over tid vil gi positive ringvirkninger for alle som ønsker å delta i dette fisket.