Matregionen Barents

Applicant
Naturvernforbundet
Nordland
Partner
Kola Environmental Center
Murmansk
Prosjekt størrelse
500 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
300
Young
100(Norwegian and Russian)

­­

Barentshavkontorets (Naturvernforbundet) prosjekt vil fremme betydningen av Barentsregionen som globalt matkammers, både nå og i fremtiden. Mens energiressursenes
globale betydning får oppmerksomhet, beskrives fiskeriene ofte kun i et lokalt perspektiv. Gjennom felles arrangementer og
samarbeid med andre organisasjoner både i Norge og Russland, vil befolkning og myndigheter i regionen og internasjonale aktører
informeres om regions betydning i global matsikkerhet.